Kontakt:

FOAMAX Sp. z o.o. - pianki poliuretanowe

34-130 Kalwaria Zebrzydowska
ul. Jagiellońska 48 A
Tel/Fax: +48 33 8764 610
NIP: 551-23-54-040
REGON: 356765729
KRS: 0000178047
Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN
Web site: www.foamax.com
E-mail: foamax@foamax.com